Cenik


Radiestezijska meritev vključuje:

  • izris področij geopatoloških, kozmičnih in elektromagnetnih sevanj v bivalnem prostoru in prikaz ugodnih lokacij za bivanje in spanje,
  • svetovanje o rešitvah in zaščiti pred sevanji.

Cena vključuje gepatološke meritve sevanj (vodni tokovi), meritve kozmičnih sevanj (Hartmannova, Curryjeva in Reinhardt-Schneiderjeva mreža) ter meritve tehničnega sevanja  (elektromagnetni smog) za katere se izmeri prostor bivanja z elektronskimi inštrumenti.