Rešitve


S preventivnimi meritvami parcel in novogradenj lahko predvidimo najprimernejša mesta za bivanje in se s tem izognemo neugodnim vplivom različnih sevanj.

 

Pred sevanji se lahko zaščitimo z različnimi nevtralizatorji sevanj kot so: magnetne prevleke, svinčene zavese, bakrene mreže, izklopna stikala ter različne alternativne rešitve.

 
 
 

Domači nasveti

Pravilna postavitev postelje – ležišča je najosnovnejša zaščita, saj večina bolezni izvira iz napačne lege postelje: ležanje v smeri »glava Sever-noge Jug«, saj silnice zemeljskega magnetnega polja tečejo v smeri Sever-Jug in posledično se telo tako najbolje regenerira.

S pomočjo rastlin in živali, saj se vsa živa bitja ravnajo po občutku ter  zaznavajo magnetno polje, še predvsem živali, si lahko pomagamo sami in ugotovimo katera mesta so za nas najbolj ugodna:

  • Kjer se zadržuje mačka, mesto ni ugodno za človeka, kjer pa se zadržuje pes, pa je pozicija za človeka ugodna.
  • Pokazatelji človeku neugodnih pozicij so mravlje, kače, ose, sršeni,…
  • Mesta, ki so za nas ugodna pa nam kažejo: govedo, drobnica, divjad, konji,…
  • Kjer rastejo trdo-listnate rastline in koščičasto sadje, tam je neugodno.
  • Kjer so mehko-listnate rastline in peškasto sadje, tam je ugodna pozicija.