Sevanja


Vse živo kot neživo v naravi je polarizirano, tako ljudje, živali, rastline, organi, celice, in prav tako sevanja. Ker je ravnovesje polaritet pomembno, lahko z sevanji, ki imajo svojo polariteto porušimo energetsko ravnovesje v organizmu in mu tako škodujemo.

Zatorej je pomembno, da ta sevanja poznamo in se jim, če je le mogoče tudi izognemo.Že skozi zgodovino so se ljudstva (Maji, Egipčani, Rimljani,…) soočali z raznimi sevanji, le razlagati si jih niso znali. Vedeli so le to, da jim škodijo.

V modernem času pa so sevanja bolj raziskana in nam jih je uspelo razdeliti v tri skupine: zemeljska, kozmična in tehnična.

 

ZEMELJSKA sevanja radiestezisti imenujemo tudi geopatogena sevanja.
Ta naravni vir sevanja je posledica raznih trenj podzemnih voda z materiali v tleh, minerali in rudninami, podzemnih jam in geoloških prelomnic. Seveda pa so najbolj škodljiva takrat, ko se dalj časa zadržujemo na istem mestu. Pogosto so to spalna mesta, delavni prostori, učna mesta,… Po večih letih zadrževanja pa v odvisnosti od genskega zapisa lahko prihaja do težav in bolezni.

 

Že od nekdaj pa na nas vpliva ena najbolj škodljivih oblik sevanja, imenovana KOZMIČNA sevanja, za katero pa je človeštvo v veliki meri krivo samo.
Z vplivi v okolje nam je namreč uspelo precej uničiti moč zemeljskega magnetizma in posledično kozmična sevanja vse bolj agresivno vplivajo na naše telo. Do danes je raziskanih več oblik kozmičnega sevanja. Po določenih raziskavah naj bi obstajalo okoli 25 različnih kozmičnih žarkov,a  najbolj poznane sevalne mreže so le štiri. Najbolj poznani sta Hartmannova in Curryeva mreža, manj znani in raziskani pa Reinhardt-Schneiderjeva in Benkerjeva mreža. Znano je, da so lahko kozmični žarki tako pozitivni, kot negativni in imajo izjemno moč prodiranja v notranjost zemlje, nekje do 450 m pod zemeljsko površje in nekje do 600 m globine voda. Preko dneva je dejavnost teh žarkov močnejša, preko noči pa se od rudnin, mineralov in kamenin odbijajo nazaj.

 

TEHNIČNA oz. elektromagnetna sevanja pa so delo človeških rok, saj nam je civilizacija prinesla v naše udobje tudi elektriko. Ti izvori energije so v večini izvori elektromagnetnega valovanja, električnih in magnetnih polj, ki zajemajo zelo širok spekter valovnih dolžin in imajo tudi raznolike vplive na našo bioenergijo, oslabi se energetsko polje organizma in dolgoročno razpad, neravnovesje  in mutacije celic. Določen vpliv pa imajo tudi ionizirajoča sevanja, katerim pa so izpostavljeni predvsem delavci v nekaterih poklicih.

 

 

Vrste sevanj, ki neugodno vplivajo na počutje in zdravje živih bitij:

1. ZEMELJSKA OZ. GEOPATOGENA SEVANJA

  • podzemne vodne žile ali tokovi
  • sevanja rudnin in mineralov
  • geološke prelomnice

2. KOZMIČNA SEVANJA oz. GLOBALNE MREŽE

  • Hartmannova mreža
  • Curryeva mreža
  • Reinhardt-Schneiderjeva mreža
  • Benkerjeva mreža

3. TEHNIČNA oz. ELEKTROMAGNETNA SEVANJA