Kozmična sevanja


 

Z interakcijo kozmičnih sil z Zemljino gravitacijo in magnetnega polja, nastanejo linije mrež kozmičnega sevanja, ki niso škodljivi sami po sebi, vendar pa obstaja verjetnost, da se na njih prenesejo žarki škodljivih sevanj drugega izvora, ki oblikujejo vozlišča sevanja. Kozmična sevanja tvorijo sledeče mreže:

 

 

 

  • HARTMANNOVA MREŽA

… je  poimenovana po dr.med. Ernestu Hartmannu, ki je znanstveno dokazal malignost.Vozlišča so sečišča magnetnih silnic zemeljskega magnetnega polja, ki v pravilnem razmerju ustvarjajo globalno mrežo, ki izžareva magnetno energijo zemlje.

Sevalna mreža  teče v smeri Sever – Jug na razdalji 2,5 m in Vzhod – Zahod na razdalji 1,8-2 m. Širina teh pasov po vsej zemeljski obli  se razprostira od 19 cm pa do 25 cm. Najmočnejše je žarčenje na sečiščih teh mrež, imenovanih Hartmannovi vozli, v kombinaciji s tehničnimi sevanji ali sevanji podtalnih tokov pa se moč samo še okrepi.

 

 

Dr.Hartmann je v več kot 20.000 primerih dokazal malignost v tej kombinaciji. Zato je bilo njegovo pravilo “mesto na katerem je spal bolnik s karcinomom, predstavlja škodljivo geopatološko točko, na kateri ne sme nihče dalj časa sedeti ali spati. Če se to mesto ne neutralizira, se bo čez čas težava s karcinomom sigurno ponovila”, tudi potrjeno na enem od medicinskih simpozijev. Zdrava so mesta v središčih teh kvadrantov. Mreža se premika skupaj z magnetnim poljem, začenja pa se  pod zemeljskim površjem in poteka proti nebu.

 

  • CURRYJEVA MREŽA

… je kozmična mreža, poimenovana po ustanovitelju bioklimatskega inštituta na Bavarskem,  dr.med. Manfredu Curryu. Najprej jo je odkril g.Wittmann, kasneje pa objavil  dr.Curry.
Mreža poteka pod kotom 46-47 stopinj na Hartmannovo mrežo, dimenzije te mreže so približno 3,0 m x 3,5 m, katerih  širina pasov je 40-60 cm. Vozlišča so različno polarizirana kot plus oziroma minus. Žarki prihajajo od zgoraj in prodirajo v zemljo. Po Lecherjevi lestvici ima ta mreža frekvenco 2.185 GHz in je agresivnejša od vpliva Hartmannove mreže.

Prav tako ljudje kot tudi živali in rastline različno reagirajo na vpliv Curryeve mreže, pri  ljudeh se pogosto pojavi kot reakcija občutenja  vročine. Poseben vpliv na jakost in premikanje te mreže ima vpliv lune, še posebej  v času polne lune in mlaja.

  • V svetu radiestezije je splošno znano, da se prav na teh vozliščih zaradi visoke frekvence, ki do 8x poveča delovanje celice. Zato se pogosto pojavljajo težave z deljenjem in cepljenjem celic, ki dolgoročno pripeljejo do težav z boleznimi raka in tumorastih tvorb,….

Iz izkušenj sklepam, da so krive frekvence delovanja te mreže, ki za človeško telo niso ugodne. Že dr. Hartmann je potrdil, da je eden glavnih razlogov za delitev in razkroj celic prav pretirano zadrževanje, kot so spanje ali delo na križiščih Curryeve mreže. Zato v določenih državah, kjer se po zakonu opravljajo meritve pred samo gradnjo, postavljajo objekte na pozicije, ki so sevanj čimbolj prosta.

 

 

  • REINHARDT – SCHNEIDERJEVA MREŽA

Je identična Curryevi mreži le, da meri stranica kvadrata 7 m in širine 90 cm.Frekvenca te mreže je 2,439 GHz, sečišča te mreže pa so še močnejša kot pri Curryevi mreži.

Vpliv mreže je preko dneva šibkejši, preko noči pa se okrepi, še posebej proti jutru med 2. in 4. uro. Ker se nam zaradi agresivnega vpliva kozmičnega sevanja valovna dolžina (idealna je 50 cm) spremeni, so v tem času pogosta prebujanja, nemirno spanje, težke in  moreče sanje ter pretirano potenje. Iz istega razloga senzibilne osebe (v večini so to otroci in ženske) dostikrat takrat bežijo iz ležišča.

 

  • BENKERJEVA MREŽA

Benkerjeva mreža je ena najmanj raziskanih mrež in je v večini ne locirajo zaradi zahtevnosti meritev. Častni član nemškega društva za geobiologijo (DGG), Anton Benker, je to mrežo odkril leta 1953 in v svoji preko 30- letni karieri kot radiestezist raziskal več kot 160 teh mrež in tako postavil temelje svojim raziskavam.
Benker mreža je sestava polja v obliki kocke, ki se razprostirajo po celi zemeljski površini in se naslanjajo ena na drugo.Vsaka kocka pa ima izmenično svojo polariteto in v vsaki kocki je po 20 Hartmannovih mrež. Silnice tečejo tako kot pri Hartmannovi mreži v smeri S-J in V-Z,  na dimenziji cca. 10m x 10m x 10m in širine linij cca 1m. Vsaka polariteta kocke pa vpliva drugače na telo.

Zadrževanje v » +« kocki je agresiven vpliv na aktivnost organizma, dovaja pozitiven naboj, a dolgoročno povzroča vnetja, nervira organizem, povzroča težave notranjih organov in tudi večje zdravstvene težave.
Zadrževanje v » – » pa organizem energetsko prazni. Na začetku se telo počuti dobro, kasneje pa izgublja energijo, pojavi se padec odpornosti, pojavi se občutljivost in slabost. Da si organizem opomore, je potrebno veliko gibanja, ker s tem menjamo pozicijo polaritet.
Vse več pa je opažanj teh anomalij zaradi vplivov tehničnih sevanj,samih inštalacij, kovinskih delov, raznih materialov,…saj ta mreža ustvarja škodljivo energijo, to odgovarja pozitivnim ionom( slabi ioni), ki znižujejo vsebnost kisika v prostoru.

Ker imajo moški bolj izražen pozitivni naboj, ženske pa bolj negativni naboj, teoretično moškim pozitivni tok ni škodljiv, ženskam pa ne negativni. V resnici je to podobno kot pri elektriki, dva ista pola ne povzročata reakcije, dva različna pa povzročita kratek stik. In tako se celice, organi oziroma organizem ves čas bori. Dokler spreminjamo lokacije,se gibamo in » spreminjamo polariteto« se telo regenerira, če pa smo dalj časa na istem mestu iste polaritete, pa se telo dolgoročno ni več sposobno regenerirati. In starejši je organizem, manj je gibanja, manj sprememb polaritet, hitrejše so težave.