Tehnična sevanja


Tehnična oz. elektromagnetna sevanja so predvsem elektromagnetna valovanja, ki zajemajo širok spekter valovnih dolžin in imajo temu primerno tudi raznolike učinke na naše fizično in energetsko telo. Nekaj škodljivih vplivov povzročajo tudi električna in magnetna polja. Dodali bi lahko še ionizirajoča sevanja, katerim so izpostavljeni predvsem delavci v nekaterih poklicih.

 

Ionizirajoče sevanje zajema osnovne ali jedrske delce ter elektromagnetno delovanje, ki ima dovolj visoko energijo za ionizacijo atomov ali molekul.
Vzrok za zdravstvene posledice ionizirajočega sevanja so poškodbe celic. Za celice, ki sestavljajo živa bitja, so nevarne predvsem kemične spremembe, ki so posledice ionizacije. Pojavljajo se namreč prosti radikali- molekule, ki jim v molekulski vezi manjka en elektron in so zaradi tega zelo reaktivne. Zaradi prostih radikalov postanejo npr. celične membrane popolnoma prepustne in ne morejo več ločevati zunanjosti od notranjosti celice. Taka celice odmre. Če se to zgodi v večjem številu, celic je poškodovan organ, ki je zgrajen iz teh celic.
Prosti radikali lahko povzročijo tudi poškodbe molekule DNK, na kateri je kodirana dedna informacija. Te poškodbe ali mutacije prav tako lahko povzročijo odmrtje celice.

Vse električne naprave sevajo, nekatere zanemarljivo malo, nekatere pa lahko občutno škodujejo zdravju. Sevanja električnih naprav proizvajajo električno in magnetno polje ter elektromagnetno valovanje.
Elektromagnetno valovanje ima vpliv na energetska polja vseh živih bitij, ki nihajo z določeno frekvenco. Zato je poleg intenzivnosti pomembna tudi frekvenca nihanja.
Ljudje smo na ta sevanja različno občutljivi. Te senzibilnosti ljudje večinoma ne poznamo, zato se je smiselno izogibati takšnim sevanjem.

 

TEHNIČNA SEVANJA POVZROČAJO SLEDEČE NAPRAVE:

 • Mikrovalovne pečice delujejo po principu elektromagnetnih sevanj visoke frekvence in niso najprimernejši način za pripravo hrane,gledano s stališča življenjske energije, ki naj bi jo hrana tudi vsebovala.
 • Mobilni in brezvrvični hišni telefoni se glede sevanj zelo razlikujejo. Od mobilnih so primernejši tisti z vgrajeno anteno, izdelano tako da seva stran od glave. Škodljivost mobilnih telefonov in drugih električnih naprav je odvisno od našega zdravstvenega oz. energetskega stanja in naše prirojene občutljivosti.
  Do sedaj objavljene študije ne nakazujejo na povečano tveganje za nastanek raka zaradi uporabe mobilnega telefona do 10 let. Kljub metodološkim pomanjkljivostim in pomanjkljivim podatkom o več kot deset letni izpostavljenosti, dosedanji rezultati ne kažejo na povezavo med uporabo mobilnega telefona in hitro napredujočimi tumorji, kot je naprimer maligni gliom. Za različne oblike počasi napredujočih tumorjev, kot je naprimer meningiom ali akustični nevrom, pa se mogoče povezave z uporabo mobilnega telefona ne more izključiti zaradi prekratkega časa uporabe mobilnega telefona.
 • Radijski sprejemnik z vgrajeno uro vsebuje transformator in digitalna vezja, ki sevajo. Ta sevanja lahko zaznamo z navadnih tranzistorskim sprejemnikom, ki ima srednji val. Ko se s sprejemnikom priližamo radio-uri, se  v njem pojavi šum. Naprava je ves čas vključena in ponavadi blizu glave, ko smo v postelji,kar povzroča konstantno sevanje. Primernejše so ure-budilke na baterijo. Druga možnost so baterijski radijski sprejemniki, ki  ob določeni uri vklopijo izbran radijski program.
 • Glasbeni stolpi v plastičnih ohišjih ni dobro imeti v neposredni bližini, posebno glave. Glasba, ki jo poslušamo, nam lahko da toliko energije, da se s tem škodljivi učinki sevanja ublažijo. Sevanje glasbenih stolpov v kovinskih ohišjih se zmanjša, če kovinsko ohišje ene komponente povežemo z vodovodno napeljavo ali napeljavo za centralno ogrevanje.
 • Starejši televizorji so vir raznih sevanj, ki se stopnjujejo z velikostjo ekrana. Pri nekaterih televizorjih so sevanja odvisna tudi od tega, kako je vtikač priključnega kabla obrnjen v vtičnici. Če je kovinskemu ogrodju v televizorju električno bližji linijski vodnik, so sevanja večja, manjša pa so, če je ogrodju bližje nevtralni vodnik. Ugodnejši položaj vtičnice lahko ugotovimo s faznim preizkuševalcem na kovinskem ogrodju – ta ne sme pokazati prisotnosti napetosti. Sevanja novejših LCD televizorjev so občutno manjša.
 • V računalnikih sevajo digitalna vezja, žice in hladilniki pa delujejo kot antene za sevanje. Kovinsko ohišje znatno omeji širjenje sevanj, vendar je potrebno računalnik povezati z omrežjem z vtičnico z zaščitnim kontaktom. Pozorni moramo biti, da imajo tudi podaljški zaščitni kontakt. Še bolje je ohišje računalnika povezati z vodovodno napeljavo ali z napeljavo za centralno ogrevanje. Ostri robovi ohišjakoncentrirajo sevanja,zato izberimo raje bolj zaobljena ohišja. To velja tudi za kovinska ohišja drugih električnih naprav.
 • Starejši CRT monitorji občutno sevajo, problem je v tem, da jih imamo običajno v bližini. Meritve z elektronskimi instrumenti kažejo, da sevanja monitorjev ublaži kaktus, postavljen v bližini monitorja, v obliki hruške z iglicami dolgimi 1 do 1,5 cm. Veliko manj sevajo LCD monitorji, ki so večinoma že zamenjali starejše CRT monitorje.

KAKO SE LAHKO ZAŠČITIMO PRED ELEKTROMAGNETNIM SEVANJEM?

 • v bivalnih in delovnih prostorih upoštevajmo razdaljo od visokonapetostnih vodov in transformatorjev,
 • v spalnih prostorih vgradimo izklopno stikalo,
 • od električnih naprav bodimo oddaljeni vsaj 1 m,
 • izogibajmo se talnemu gretju v spalnih prostorih,
 • pod posteljo ali na delovnem mestu ne imejmo spleta kablov,
 • namesto radijske ure uporabljajmo raje mehanično budilko ali budilko na baterije,
 • ne uporabljajmo električno ogrevane odeje oz. jo izklopimo, ko je doseženea željena toplota,
 • otroške alarmne naprave ne polagajmo v otroške posteljice, ampak jo nastavimo na razdalji približno enega metra,
 • bodimo dovolj oddaljeni od televizije, ne imejmo je v spalnici ali ob steni, ki meji na spalnico.,
 • uporabljajmo takšne računalnike, katerih ekran oddaja le malo sevanja,
 • mobilnega telefona ne uporabljajmo ali pazimo, da je antena oddaljena od glave,
 • pri avtomobilskih telefonih pazimo na to, da je oddaljena antena nameščena zunaj avtomobila,
 • raje se ne odločajmo za mikrovalovno pečico ali pa jo namestimo na dovolj veliki razdalji in nikoli ne glejmo vanjo direktno skozi steklo za opazovanje ter bodimo pozorni na redna testiranja.